Vứt ‘được’

Sàn(G) Chữ Việtnam 300 Khi tôi rủ những người Việt Nam hoặc Mỹ gốc Việt đi ăn, tôi hỏi:  –…

Ăn và ích

Sàn(G) Chữ Việtnam 300 Tôi xem nhiều sô về nấu ăn trên Netflix. Chủ yếu để cho vui. Coi riết…

Tôi thà làm con ma

Sàn(G) Chữ Việtnam 300 Nhiều năm qua, tôi đã từng gặp nhiều người Mỹ gốc Việt nói thẳng với tôi…