horse3V

Nothing is what it seems. This way of gazing fits well when it comes to the characters in What the Horse Eats. It’s redundant to say but I still want to say that I love all of them. Each one experiences the whole gamut of human emotions revealing multifarious personality traits. 

Hùng the horse-tender (Brian Arreola) appears to be submissive but he is in fact a determined and proud man. 

Honor or fatherly duty, 
I know which one to choose now.
God may curse me
And the Earth may dissolve my family roots
But I must keep our son alive!

Hakida (Carl DuPont) is a tyrant. At the same time an ordinary human being stationed in Vietnam longing for home. He has a sweet song in the beginning. PQ gave him these lines:

Loneliness, disheartenment, tiredness,
Can I indulge in any of those?
Responsibility, honor, and reasoning 
Pave the way for my judgment.

I’m fascinated by the Japanese sense of honor. Hakida must have this song:

Honor–the ultimate code of conduct.
It gives us meaning and purpose in life.
Order is honor.
Serving is honor.
Honor binds society.
Only savages have none!

Female villager (Alejandra Martinez) is more sympathetic towards a painful experience than the male one (Skyler Schlenker) but predominantly, they have symbolic and enhanced roles. They are free to praise, condemn, mock, and dare. 

Honor, Honor, Honor.
What a beautiful concept.

It is only a code,
And for whom to say what is honorable?
Acting like you know!


Is there absolute justice?
Can we be saved from the cruelty and destruction we bring to ourselves?
What is fair to one can be cruel to another.

Mai (Bích Vân Nguyễn) is a fierce woman:

Are you mad?
We are poor and hungry
But we are not thieves.
Honor is the only thing we have left.

Scavenger or horse tender,
Our best is not enough anymore?

And she’s a gentle mother and wife. I altered the traditional concept of parental love in her song here to give it a modern flair.

Blessed are those who have love to share
By extending it to the world
Through their children.

For more information about the opera read this article.

Or visit its facebook page at facebook.com/PQPhanopera

Don’t miss this show. Get your ticket at http://bctboxoffice.org/event/what-the-horse-eats/

.

.

.

Tưởng vậy mà không phải vậy

“Tưởng vậy mà không phải vậy” là cách nhìn thích hợp đối với các nhân vật trong vở opera Trong Bụng Ngựa. Tui có trải nghiệm tuyệt vời khi sáng tạo các nhân vật này. Mỗi người đều bước qua một dãy bậc thang dài gồm nhiều cảm xúc và tính cách khác nhau.

Hùng giữ ngựa (Brian Arreola) bên ngoài tưởng yếu đuối, vậy chớ rất quyết đoán và tự hào. 

Danh dự và bổn phận làm cha, 
Tôi biết chọn điều nào.
Trời có thể nguyền rủa tôi 
Đất có thể nuốt tan cội rễ nhà tôi.
Nhưng tôi phải cứu sống con tôi!

Hakida (Carl DuPont) là viên Đại uý độc tài. Cũng là một con người bình thường khi nhớ nhà. Hắn hát ngọt ngào những dòng PQ tạo ra cho hắn:

Cô đơn, buồn nản, mệt nhoài,
Liệu ta có thể đắm mình trong những cảm xúc này hay không?
Trách nhiệm, danh dự, và lý trí
Lát đường cho phán xét của ta.

Ý thức danh dự của người Nhật cuốn hút tui. Thế là tui phải cho Hakida những câu sau:

Danh dự – là cách hành xử tối cao.
Danh dự cho cuộc sống của ta mục đích và ý nghĩa.
Trật tự là danh dự.
Phục vụ là danh dự.
Danh dự gắn kết xã hội.
Chỉ người mọi rợ mới không có danh dự!

Bà dân làng (Alejandra Martinez) cảm thông với nỗi đau của con người hơn Ông dân làng (Skyler Schlenker) nhưng phần lớn vai của họ mang tính biểu tượng và đa dạng. Họ được tự do khen, chê, mỉa mai và thách đố.

Danh dự, danh dự, danh dự.
Thật là một khái niệm mỹ mìu.

Nó chỉ là một điều lệ,
Và ai là người có quyền nói thế nào là danh dự?
Làm như ta đây không bằng!


Liệu trên đời có công bằng tuyệt đối hay không?
Liệu chúng ta có thoát khỏi sự tàn bạo và sự huỷ diệt do chính chúng ta gây ra?
Điều công bằng cho người này có thể là sự nhẫn tâm đối với người khác.

Mai (Bích Vân Nguyễn) là người đàn bà quyết liệt:

Anh điên à?
Mình nghèo và đói
Nhưng không phải kẻ cắp.
Mình chỉ còn mỗi danh dự.

Bòn mót hay giữ ngựa,
Hết sức rồi mà chẳng đủ hay sao?

Mai cũng là người mẹ người vợ dịu dàng. Tui vặn vẹo khái niệm truyền thống về con cái một chút trong bài hát này để cho nó có hương vị hiện đại:

Hạnh phúc thay những người có tình thương để chia sẻ
Lan toả ra thế giới quanh ta 
Qua những đứa con.

Tìm hiểu thêm về vở opera trong bài này.

Hoặc xem trang phây ở: facebook.com/PQPhanopera

Thông tin vé: http://bctboxoffice.org/event/what-the-horse-eats/