horse1

In What the Horse Eats, a 60-minute chamber opera by PQ Phan, libretto by Anvi Hoàng and PQ Phan, the characters are carefully crafted, given they have very little time to sing about themselves. 

Trong vở opera dài 60 phút Trong Bụng Ngựa, các nhân vật được chăm chút kỹ, bởi vì họ không có nhiều thời gian để hát về bản thân.

Mai (Bích Vân Nguyễn) is a proud and complex character. She is a new mother, and fulfilling this role is her priority. She loves her husband and honors an honest way of living. She is daring, proud, strong, and resists male authority. She is the only character that dares to look Hakida in the eye while holding her head high.

Mai (Bích Vân Nguyễn): kiêu hãnh và phức tạp. Mới sinh con, làm tròn bổn phận người mẹ là ưu tiên số một của cô. Mai thương chồng và coi trọng việc sống một cuộc đời đàng hoàng lương thiện. Cô bạo dạn, mạnh mẽ và chống đối thói gia trưởng của đàn ông. Cô là nhân vật dám ngẩng cao đầu và nhìn thẳng mặt viên Đại Uý người Nhật Hakida.

Hakida (Carl DuPont) is an insane Japanese officer who oversees a small village in Vietnam during the Great Famine of 1944-45. Far away from home, struggling to accept the losing battle on Southeast Asian territory, Hakida indulges himself in a world of illusion. Through a found white horse, he fantasizes himself an emperor outside of Japanese jurisdiction. Practicing extreme code of honor is his salvation. Hakida does not look at people when talking, for he considers them beneath him. He only looks at them when giving commands.

Hakida là viên sĩ quan Nhật điên dại đang cai quản một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc thời nạn đói 1944-45. Vừa xa nhà vừa phải gồng mình chấp nhận thất bại ở lãnh thổ Đông Nam Á, hắn đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của mình. Tìm được con ngựa trắng, hắn tưởng tượng như mình là một Thiên Hoàng bên ngoài nước Nhật. Áp dụng khắc khe điều lệ danh dự là cách hắn cứu rỗi bản thân. Khi nói chuyện, hắn không nhìn vào người ta vì cho rằng họ thấp hèn hơn hắn. Chỉ khi ra lịnh hắn mới nhìn.

Hùng (Brian Arreola) is a kind and gentle man and husband. He appears to be a coward but truly a very determined and strong person. Responsibility is his way of living. He never looks directly into Hakida’s eyes, instead, saving this most tender moment for his wife Mai and the newborn child. 

Hùng (Brian Arreola) là anh chàng tốt bụng, nhỏ nhẹ và một người chồng tốt. Nhìn anh người ta tưởng anh hèn nhát nhưng anh thật sự là người quyết đoán và mạnh mẽ. Làm tròn trách nhiệm là cách sống của anh. Hùng không bây giờ nhìn thẳng mặt Hakida, chỉ dành giây phút âu yếm này cho vợ và con.

The villagers: (Alejandra Martinez and Skyler Schlenker) the villagers are not villagers per se. They project complex social/philosophical commentaries on the principal characters and on themselves. They also serve as possible reactions from the audience. Embracing some Vietnamese traditional theatrical practices, these villagers are sarcastic, sincere, and daring.

  1. Female villager: she is sympathetic to the situation of Hùng, the horse tender. Like Mai, she is daring and defiant towards the male authority.
  2. Male villager: he is less sympathetic to the situation of Hùng, for he abides by the laws and rules of order. A proud man, he is quite righteous.

In interactions with Hakida, while they are daring and sarcastic, making a mockery of the situation most of the time, they never look at Hakida at eyes’ level, acting as if they are afraid of him.

Dân làng: (Alejandra Martinez và Skyler Schlenker): không chỉ là dân làng. Họ là phương tiện để tác giả biểu đạt những nhận xét về mặt xã hội và triết lý về nhân vật chính và người đời. Họ cũng là người diễn tả những phản ứng có thể có của khán giả. Tận dụng vài đặc tính của sân khấu truyền thống Việt-Nam, những người dân làng ở đây mỉa mai, chân thật, và táo bạo.

– Người đàn bà: có lòng thông cảm với tình cảnh của anh giữ ngựa Hùng. Cũng như Mai, cô bạo dạn và ngang ngược trước thói gia trưởng của đàn ông.

– Người đàn ông: không thông cảm mấy trước tình cảnh của anh giữ ngựa bởi vì anh ta tôn trọng luật lệ và nề nếp. Anh là người kiêu hãnh và đứng đắn.

Trong những lúc tiếp xúc với Hakida, dân làng rất táo bạo và móc họng, hầu như lúc nào cũng nói mỉa. Họ không nhìn vào mặt Hakida, làm bộ như sợ sệt hắn.

** More information and ticket at http://bctboxoffice.org/event/what-the-horse-eats/