Ngắn hay dài? – Cảm nhận phim từ ViFF

ViFF

* Bài đăng trên Việt Tide, báo tuần Việt-Anh. Read the English version.

Tôi đến Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Vietnamese International Film Festival gọi tắt là ViFF) không trông đợi gì. Tôi xem phim. Rồi tôi bị chinh phục. Tôi không những nể nang công sức mà các nhà tổ chức và người tình nguyện đã đổ vào liên hoan phim kéo dài hai tuần lễ này, mà còn thích thú thưởng thức những bộ phim hay được chiếu ở đây. Continue reading

Advertisements