Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử: http://viendongdaily.com/nha-soan-nhac-nguoi-la-ai-ho-cung-nhu-ta-9sPbNg4w.html