Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử: http://viendongdaily.com/nghe-si-cong-huan-nga-lan-dau-tham-my-kZaJ4t4M.html