01
Carved pearl – Photo courtesy of Chi Galatea Huynh

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử tại:
http://viendongdaily.com/sang-tao-nhu-chi-huynh-to-mo-nhu-tre-moi-sinh-dWQDFSKg.html