Memory in a Pearl

1

© Galatea: Jewelry by Artist.

 —– Đọc bài tiếng Việt —–

We live in an era where discoveries and inventions are everyday happenings and we take them for granted, maybe, especially in the high tech industry. When was the last time you held the latest version of a tablet or a smart phone in your hands and was touched by the remarkable efforts put into it? I meant really touched in your heart it made you want to cry to look at the object! Think about the last time your heart felt tinkled at receiving a gift of any kind! When was it? I wonder whether the normalcy of frequent appearance of new toys and tools made available by high tech that makes life too preoccupied or predictable in some way for us to appreciate its many gifts any more. Continue reading

Advertisements

Ký ức trong viên ngọc trai

© Galatea: Jewelry by Artist.

© Galatea: Jewelry by Artist.

—– Đọc bài tiếng Anh —–

Chúng ta sống trong thời đại mà những phát minh và khám phá là sự kiện diễn ra hàng ngày và chúng ta không quý chúng nữa, có lẽ đặc biệt là trong ngành công nghệ kỹ thuật cao. Lần gần đây bạn cầm trong tay một phiên bản mới của máy tính bảng (tablet) hoặc điện thoại thông minh (smart phone) mà thấy cảm động vì kỹ thuật tối tân của chúng là khi nào? Ý tôi nói là cảm động thật sự đến nỗi bạn muốn khóc lên được! Hãy nhớ lại lần gần nhất trái tim bạn rung động khi nhận được một món quà. Là khi nào? Tôi đang ngẫm nghĩ không biết có phải vì sự trở nên bình thường trong tần số xuất của các món ‘đồ chơi’ kỹ thuật cao mà làm cho cuộc sống của chúng ta bận bịu và có vẻ ‘đoán trước’ được về một mặt nào đó, cho nên chúng ta không còn quý những tặng phẩm của cuộc sống nữa? Continue reading

Chí Galatea Huỳnh: Chọn con đường tối trong rừng mà đi

chi huynh-4

Tranh vẽ của Chí Huỳnh. Hình do Chí Huỳnh cung cấp.

 

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử tại:
http://viendongdaily.com/chi-galatea-huynh-chon-con-duong-toi-trong-rung-ma-di-8aWmpfzX.html

Sáng tạo như Chí Huỳnh: tò mò như trẻ mới sinh

01

Carved pearl – Photo courtesy of Chi Galatea Huynh

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử tại:
http://viendongdaily.com/sang-tao-nhu-chi-huynh-to-mo-nhu-tre-moi-sinh-dWQDFSKg.html