Blood moon – Mặt trăng đỏ

Do you see the stars as well? - Các bạn có thấy các ngôi sao sáng chung quanh mặt trăng không? (Photo: Anvi Hoàng)

Do you see the stars as well? – Các bạn có thấy các ngôi sao sáng chung quanh mặt trăng không? (Photo: Anvi Hoàng)

Đọc phần tiếng Việt phía bên dưới. The Vietnamese version follows the English one.

Sunday, September 27 of 2015 total lunar eclipse was predicted to be visible in Bloomington, Indiana, starting at 8:11PM. I was waiting. Continue reading

Advertisements

Xuân cám dỗ – Springing Irresistibly

spring-1

Hoa cỏ – Weed flowers

Điều dễ thương nhất về mùa Xuân, ngoài việc nó là biểu tượng của sự sống vân vân và vân vân, là ngắm ông chồng .. ngắm cây! Sáu giờ sáng, khoác áo choàng dài, một tay cầm cốc cà phê, một tay đút túi áo, ông chồng sẵn sàng ra vườn. Nhẹ nhàng đi từ góc vườn này sang góc vườn kia, nghiêng người nhìn cây – thật ra nhìn chúng vẫn còn trơ trọi sau giấc ngủ đông – ông chồng … đếm lá non. Nghe tiếng gọi mình, tôi biết là một chiếc lá non vừa nhú.

Nhưng trong vườn còn nhiều thứ khác để ngắm nữa.

The sweetest thing about Spring, besides the renewal of life and blablabla, is watching my husband watching his plants. Six in the morning, in his robe, one hand with a coffee mug, another in the pocket, he is set to go. Moving slowly in the back yard from one corner to the next, he bends over the plants, still pretty much bare from the winter hibernation, he is counting the leaves and the buds. When I hear my name called, I know a new leaf is coming up.

But there is more in the yard. Continue reading

Công và Quảng

Quảng trường ở Siena

Bài viết này chưa hoàn chỉnh, nhưng do hiện tại không có thời gian để nghiên cứu thêm và tìm thêm tài liệu nên chỉ có như vầy. Mọi người ai có ý kiến thì tác giả xin ghi nhận nhưng hẹn khi nào tìm đủ tài liệu sẽ bổ sung sau.

*****

Trong tiếng Việt, cách dùng hai từ “công trường” (không phải với nghĩa như công trường xây dựng) và “quảng trường” không rõ ràng. Một điều thú vị trong cách dùng này là nó phản ánh cảm nhận về văn hóa và chính trị liên quan đến xuất xứ của hai khái niệm “công trường” và “quảng trường”. Trong khi chưa xác định là nên “công” hay “quảng”, tạm thời hãy dùng “công/quảng trường” (CQT). Continue reading

Nhổ cỏ

1900s – Tôi lớn lên ở thành phố, thấy cỏ là chuyện lạ. Tôi lại cũng lớn lên trong một gia đình Việt Nam truyền thống và có học, đời nào mà tôi đi nhổ cỏ làm gì. Chẳng phải nhổ cỏ là việc của nông dân hay sao?

Ông cố ông tổ của tôi xưa làm quan trong triều đình, họ chỉ biết chữ nghĩa. Họ yêu thích chữ nghĩa, đặc biệt là chữ nghĩa trong sách vở. Đặc biệt hơn nữa là chữ do chính tay họ viết ra. Bàn tay của chúng tôi không phải để nhổ cỏ. Continue reading