img_8309

Tranh sơn dầu của Ng. Trí. Photo © Anvi Hoàng.
Advertisements