Sàn(G) Chữ Việtnam 300

Một 

Mấy tháng trước đọc sách (Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers) thấy thông tin quá ấn tượng, đọc qua một lần không thể quên ý nghĩa của nó. 

Vào năm 1914, tỉ lệ không biết chữ trong quân đội của: 

Russia Nga là 33%, 
Austria-Hungary Áo-Hung 22%, 
France Pháp 68%, 
Germany Đức 1%!!! 
Ôi nước Pháp ;-( 
Wow nước Đức! 

Trong danh sách (2017) xếp hạng các nước xuất bản nhiều sách nhất hàng năm, Germany nằm trong 10 nước xuất bản nhiều sách MỚI nhất (không tính sách cũ in lại) tính trên đầu người (như vậy mới miêu tả chính xác văn hóa đọc sách ở mỗi nước): 1.084 cuốn/ 1 triệu dân.

Hai 

Một trong những điều đầu tiên về người Mỹ gây ấn tượng trong tôi, tôi thấy ngoài đường, trên xe buýt, trên máy bay: đó là họ có thói quen đọc rất tốt. Họ đọc báo mỗi ngày, đọc sách trên xe buýt hoặc trong lúc chờ lên máy bay hoặc trên máy bay để giết thời gian hoặc tiết kiệm thời gian. Trong danh sách trên, Mỹ đứng thứ 11: 1.043 cuốn/ 1 triệu dân. 11 nước đầu bảng đều là người da trắng.

Ba 

Ở Việtnam, một cuốn sách mới, in ra nhiều lắm là một ngàn bản (không tính sách giáo khoa). Dân số 100 triệu mà chỉ có 1000 người đọc sách. Hỏi: Nếu không đọc sách thì nuôi dưỡng phần ‘hồn’ của mình (chả lẽ nuôi xác mà không nuôi hồn) bằng những cách nào khác? Và cập nhật thông tin về sự phát triển của con người và xã hội lấy ở đâu?

Bốn

Đọc sách là một thói quen có thể tập được bất kỳ lúc nào, không bao giờ trễ. Cho nên hãy giữ hy vọng cho Việtnam.

Xem thêm:

Người Việt có mê đọc sách? 

Which countries publish the most books? (infographic)

Global Publishing Markets

China and the US make nearly half the world’s books