Sàn(G) Chữ Việtnam 300

 Sáu tháng trước đọc cuốn The Rise and Fall of the Great Powers của Paul Kennedy tôi nhớ thông tin sau đến giờ. 

Trước 1870, Germany Đức bây giờ gồm hai phần—Prussia Phổ và Germany. Nền tảng phát triển khoa học, xã hội của Germany rất tốt. Prussia thì tổ chức quân đội tuyệt vời. Hai bên mới liên kết với nhau đánh Pháp, để nhập thành một. Quân đội Prussia tiến như gió đánh như bão, cộng thêm hỗ trợ của Germany, làm quân Pháp tả tơi. Một trong những nguyên do dẫn đến sự thành công của họ là: tỉ lệ biết chữ của lính Prussia là 40% và Pháp là 4-5%. 

Đến lúc viết bài 1000 Cuốn Sách mới đi tra lại thông tin này. Lật sách tới lui không tìm thấy 40% ở đâu mà tìm thấy: vào Thế Chiến 1, 68% lính Pháp mù chữ và 1% lính Germany mù chữ! Nghĩa là sao??!!

Trí nhớ con người rất ngắn và càng lớn tuổi càng ngắn càng không đáng tin. Thường quên các con số (ít nhất đối với tôi). Sự thật phũ phàng là như thế. Từ đó nghiệm ra những điều sau đây. Số có thể quên, trí nhớ có thể ngắn :: cuộc đời vẫn có những hấp dẫn bất ngờ của nó.

1— Ý nghĩa mà mình tìm ra hoặc học được từ sách, từ công việc, từ suy tư của mình, từ phim, từ những quan sát về cuộc sống chung quanh là của mình, không dễ dàng mất đi, và không ai lấy đi được. 

2—Người ta phải học hỏi liên tục để bù chỗ quên.

3—Trí nhớ ngắn thì người ta giận ngắn, tức ngắn, và tha thứ mau hơn.