Sàn(G) Chữ Việt Nam 300

Bạn không nghe lầm đâu. Câu này đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đây là câu nói làm tôi thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ cũ. Nó chỉ một cách nhìn đơn giản nhưng sâu đậm, không phải ai cũng chấp nhận. 

Bình thường những gì nằm trong sách là đã cũ 2-3 năm—đây là khoảng thời gian trung bình để một bản thảo hoàn chỉnh trở thành sách bán trên kệ. Do đó, đọc sách là để biết người ta đã làm những gì để mình không lập lại. Nghĩa là sau khi đọc xong có thể vứt nó đi. (Trừ khi người ta giữ sách làm kỷ niệm, để nghiên cứu, để đọc lại.) Người viết sách phải viết cái mới, nếu được phải hay hơn cái mình đã đọc. 

Đây là cách suy nghĩ của người da trắng. Vì vậy mà mỗi tiếng đồng hồ, hơn 30 cuốn sách mới được xuất bản ở Mỹ. Nếu kể luôn sách tự xuất bản, con số này trên 100.  

Vì vậy mà hơn 300 năm họ đã có tỉ tỉ cuốn sách chất đầy triệu triệu thư viện.

Nói một cách khác, nền tảng phát triển của xã hội phương Tây là dựa trên những gì người trước làm để xây cái sau tốt hơn. Mỗi người chỉ có trách nhiệm đặt một viên gạch. Kết quả là một gia tài văn hóa, vật chất, tinh thần khổng lồ. Hãy nhìn vào ức ức những sản phẩm, tác phẩm quanh mình: đồ dùng, thức ăn, phim, tranh, nhạc, kiến trúc, công nghệ cao, nguyên tử, không gian…

Tất cả những thứ này không có mặt trên đời nếu không có người sáng tạo. Làm sao để sáng tạo? Noi theo tinh thần ‘Đọc sách để vứt sách’.

Đọc thêm: 

Way Too Many Books Are Being Published
New Record: More than 1 Million Books Self-Published in 2017
U.S. Book Industry – Statistics & Facts

Advertisement