The Tale of Lady Thị Kính: Intimate moments… Phút xao lòng…

Tư tình Thị Mầu và Nô - The affair. Photo: Anvi Hoàng.

Tư tình Thị Mầu và Nô – The affair. Photo: Anvi Hoàng.

A picture-diary of some beautiful moments in The Tale of Lady Thị Kính
I took tons of pictures. Still, I wish I had taken more…

Continue reading

Advertisements

Anvi Hoàng bàn: vở opera The Tale of Lady Thị Kính của nhà soạn nhạc P.Q. Phan

Cảnh thăng hoa - The finale scene. Photo: Anvi Hoàng.

Cảnh thăng hoa – The finale scene. Photo: Anvi Hoàng.

—– Read the English version —–

Một ghi chú: The Tale of Lady Thị Kính là một vở opera, chứ không phải musical=nhạc kịch. Một điều kỳ diệu về ca sĩ opera là họ hát không cần micro như ca sĩ hát trong nhạc kịch. Những gì người ta nghe trong một vở opera chính là giọng hát thật của chính những ca sĩ opera đó. Ca sĩ opera cũng bắt buộc phải đọc được nhạc, và nhạc họ hát thì khó hơn gấp trăm lần nhạc kịch. Còn có nhiều sự khác biệt nữa giữa hai thể loại âm nhạc này (opera và nhạc kịch) mà quý vị có thể tra cứu thêm nếu muốn. Nên biết rằng, gọi ca sĩ opera là ‘ca sĩ’ bình thường thôi thì họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm đấy, bởi vì không phải dễ mà trở thành ‘ca sĩ opera’. Bây giờ quay lại vấn đề bình về vở opera The Tale of Lady Thị Kính.  Continue reading

Responses to 1st-week world premiere of / Cảm nhận về tuần diễn ra mắt thứ nhất của: The Tale of Lady Thị Kính

TLK-maya-2

Writing and drawing by Maya Yampol (6) from Chandler (AZ). Read her response below. Photo courtesy from the Yampols – Chữ viết và hình vẽ của bé Maya Yampol 6 tuổi, sống ở Chandler, tiểu bang Arizona. Đọc cảm tưởng của bé bên dưới. Hình vẽ do gia đình Yampol cung cấp.

I continue to receive responses from the audience right at this very moment of posting this article. I decided to post this collection one day earlier than planned and so have to sacrifice the responses that are on their way. Dear friends, I now reveal the truth (a line from the opera): in alphabetical order of last name:

Chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được những lời cảm nhận về vở opera ngay lúc này đây khi tôi đăng bài này. Vì không có nhiều thời gian để chờ, tôi quyết định đăng bài này sớm hơn dự định một ngày và vì vậy phải ‘hy sinh’ những lời cảm nhận vẫn đang trên đường đến chỗ tôi. Đây xin trình làng: theo thứ tự abc của họ:
Continue reading