Một giọt nước mắt của ông Trời

tinh pho-0

Poster phim Khúc Tình Phố. © Yxineff.com

—– Xem phim —– Read the English version —–

Trong 20 giây đầu tiên, Khúc Tình Phố đã có thể giữ chân người xem để đưa họ đến cuối bộ phim và làm họ suy nghĩ. Có nghĩa là nó đã thành công. Sự sống chân thật nơi những nhân vật chính là sức hút của bộ phim tài liệu dài hơn 16 phút này. Continue reading

Advertisements