pomegranate
Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử tại:
http://viendongdaily.com/sai-gon-viet-nam-mo-vang-nghien-cuu-MFYb6eIE.html

Read the super brief English version.