spring-1
Hoa cỏ – Weed flowers

Điều dễ thương nhất về mùa Xuân, ngoài việc nó là biểu tượng của sự sống vân vân và vân vân, là ngắm ông chồng .. ngắm cây! Sáu giờ sáng, khoác áo choàng dài, một tay cầm cốc cà phê, một tay đút túi áo, ông chồng sẵn sàng ra vườn. Nhẹ nhàng đi từ góc vườn này sang góc vườn kia, nghiêng người nhìn cây – thật ra nhìn chúng vẫn còn trơ trọi sau giấc ngủ đông – ông chồng … đếm lá non. Nghe tiếng gọi mình, tôi biết là một chiếc lá non vừa nhú.

Nhưng trong vườn còn nhiều thứ khác để ngắm nữa.

The sweetest thing about Spring, besides the renewal of life and blablabla, is watching my husband watching his plants. Six in the morning, in his robe, one hand with a coffee mug, another in the pocket, he is set to go. Moving slowly in the back yard from one corner to the next, he bends over the plants, still pretty much bare from the winter hibernation, he is counting the leaves and the buds. When I hear my name called, I know a new leaf is coming up.

But there is more in the yard.

Cỏ – Weeds

Ai chả biết không thắng nổi cỏ. Có gì giết được chúng không? Dưới lớp nước đông đá chúng vẫn xanh. Dưới lớp tuyết chúng vẫn xanh. Rồi nắng xuân sang thì chúng nở hoa! Ước gì con người chúng ta cũng gân như cỏ nhỉ, lúc đó cuộc sống chắc sẽ thành … địa ngục trần gian! Chả là con người thì phải biết cho biết nhận; và biết chấp nhận lúc được lúc thua. Thôi không mơ làm cỏ nữa nhé!

Anybody knows they are unbeatable. What can kill them? They are green under the ice. They are green under the snow. Then they flower under the Spring sun! If only we could all become like them… life would turn into hell, actually – for we need to give and take; we need to accept that sometimes we lose, sometimes we win. So, thanks! But no, thanks, weeds!

spring-2
Cỏ dại – weeds

Nụ – Buds

Sau những tháng mùa Đông, không thì khuyấy động trái tim và làm nó đập nhanh bằng những nụ hoa. Hoa hồng thì còn sớm quá, nhưng tree peony (mẫu đơn?) thì muốn nở lắm rồi. Nhìn kỹ những chồi non đo đỏ đang bung lá sẽ thấy cái nụ hoa bé tí ẩn mình bên trong. Nếu cây đã mạnh thì những chồi non đâm từ dưới đất lên. Đây chính là sự sống. Đây chính là hạnh phúc đơn giản đời thường.

After months of winter blue, nothing warms the heart and make it jump faster than the buddy buds. Still too early for roses, but tree peonies cannot wait to bloom. Look closely at the pinkish brown shooting leaves, there come the little buds inside. When the plant is strong enough, shoots are coming from the ground. That is life! Happy happy!

spring-3
Mầm Tree peony shoots
spring-4
Tree peony
spring-6
Nụ hoa đào Yoshino – Yoshino buds
spring-8
Cây hoa hiên – Daylily
spring-9
Mầm hồng – Rose shoots
spring-10
Nụ hoa mộc lan – Magnolia buds
spring-12
Nụ hoa thuỷ tiên – Daffodil buds

Hoa – Flowers

Giờ này trong vườn: crocus (hoa nghệ tây) thì cô đơn, hyacinth (lan dạ hương) thì nổi loạn, daffodil (thuỷ tiên) thì sáng chói. Không màu mè gì, đủ làm nên đầu Xuân rồi.

At this time of year in my yard: the crocus is lonely, the hyacinth in mutiny, and the daffodils are shiny. Nothing fancy yet, just enough to welcome Spring.

spring-13
Hoa thuỷ tiên – Daffodils
Daffodil
Daffodil
spring-15
Hoa nghệ tây – Crocus
spring-17
Lan dạ hương – Hyacinth
spring-16
Bleeding heart