poster-0

Bài nhận xét về vở opera The Tale of Lady Thị Kính của nhà soạn nhạc P.Q. Phan. Đồng thời bài viết này cũng kể về chuyến đi xem opera của một nhóm 14 người yêu thích nghệ thuật ở California, có trích dẫn từ bài viết về vở opera của Anvi Hoàng, và dùng một vài hình ảnh cùng với lời cảm tưởng của khán giả khắp nơi về vở opera The Tale of Lady Thị Kính do Anvi Hoàng cung cấp. Đọc bài ở đây.