Bàn: The Tale of Lady Thị Kính đăng trên Việt Báo

poster-0

Bài nhận xét về vở opera The Tale of Lady Thị Kính của nhà soạn nhạc P.Q. Phan. Đồng thời bài viết này cũng kể về chuyến đi xem opera của một nhóm 14 người yêu thích nghệ thuật ở California, có trích dẫn từ bài viết về vở opera của Anvi Hoàng, và dùng một vài hình ảnh cùng với lời cảm tưởng của khán giả khắp nơi về vở opera The Tale of Lady Thị Kính do Anvi Hoàng cung cấp. Đọc bài ở đây.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.