mm-a-1

Missing those 16-hour working days,

The before, during, and after premiere.

Nhớ những ngày lang thang từ sáng tới tối.

Nghe nhạc, chụp hình, tán chuyện, viết bài.

Photos: Anvi Hoàng.

The costume shop

mm-a-2 mm-a-3 mm-a-4 mm-a-5 mm-a-6 mm-a-7

The paint shop

mm-b-1 mm-b-2 mm-b-3 mm-b-4 mm-b-5 mm-b-6 mm-b-7 mm-b-8 mm-b-10

Back stage

mm-d-1 mm-d-2 mm-d-3 mm-d-4 mm-d-5 mm-d-9 mm-d-10 mm-d-11 mm-d-13

Rehearsals

mm-d-1 mm-d-2 mm-d-3 mm-d-4 mm-d-5 mm-d-6 mm-d-8 mm-d-9 mm-d-9b mm-d-10 mm-d-11 mm-d-13 mm-d-14 mm-d-17 mm-d-18 mm-d-19