chua mot cot-2

Tàu xâm lấn Việt Nam, người Việt Nam phản ứng. Hai cách nổi bật sau:

1- Những người yêu nước đã biểu tình một cách có tổ chức, không bạo động.

2- Nhiều người cũng có thể ‘yêu nước’ nhưng đập phá lung tung, gây bạo động gây rối.

Tại sao báo chí phương Tây chỉ đăng tải hình ảnh 2 mà không đăng tải hình ảnh 1 và ai có lợi trong việc này???

Sự thật là người phương Tây chỉ có một sự tội nghiệp cho Việt Nam mà thôi. Đừng có mơ họ sẽ nói điều gì tốt đẹp cho Việt Nam và đứng về phía Việt Nam. Đăng tải hình ảnh 2 là để cho thấy người Việt Nam tình cảm bồng bột, ngu muội như thế nào, và đáng tội nghiệp cho một giống dân da vàng mọi rợ như thế nào. Vậy người Việt Nam nên phản ứng như thế nào trước thái độ này để chứng minh ngược lại?

Người Việt Nam đã phản ứng theo hai cách:

1- Thây kệ người nước ngoài nói gì, mình tự thương mình và lo cho mình trước. Tiếp tục tập trung vào cách hành động 1, tức biểu tình có tổ chức, không bạo động, hoặc những hành động tương tự như kể tội Tàu và đồng minh của Tàu để kêu gọi ý thức của mọi người về lòng yêu nước, về sự xâm lược của Tàu, về tình thế không có bạn của Việt Nam, và sự cần thiết cho mọi người Việt Nam đoàn kết với nhau chống Tàu. Tôi gọi đây là hành động Chống Tàu.

2- Nhao nhao hùa vào chửi rủa và hạ nhục người Việt Nam chung chung sau khi đọc báo về hành động của nhóm 2, mà không biết ai đứng sau lưng hành động của nhóm này. Tôi gọi việc chửi rủa nhóm 2 là Chống Ta.

Này nhé: Bạn là người Việt Nam, bạn chửi người Việt Nam có nghĩa là bạn chửi chính bạn. Có nâng cao tinh thần dân tộc bằng cách này được hay không? Có đoàn kết mọi người bằng cách này được không? Tất nhiên là không. Chỉ làm tính tự ti của người Việt Nam tăng lên, làm cho người Việt Nam trong và ngoài nước nghi kỵ lẫn nhau. Ai có lợi trong việc này? Tàu và đồng minh của Tàu.

Này nhé: Hành động gây rối của nhóm 2 đã có nhà nước giải quyết vì nó đã làm ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế, chính trị, ngoại giao của Việt Nam: Nhà máy đóng cửa, công ty nước ngoài tính rút khỏi Việt Nam, tour du lịch hoãn, vân vân. Nếu mình còn dồn năng lượng vào việc chỉ trích nhóm 2 thì chỉ gây thêm chia rẽ giữa người Việt Nam. Ai có lợi trong việc này? Tàu và đồng minh của Tàu.

Này nhé: Nếu bạn dồn hết 100 phần năng lượng của mình vào việc cãi vả lẫn nhau Chống Ta thì không còn năng lượng Chống Tàu nữa. Ai có lợi trong việc này? Tàu và đồng minh của Tàu.

Một số người Việt Nam tình cảm nóng nảy. Một số người Việt Nam thích chỉ trích nhau cho sướng miệng. Vì thế có người đã lợi dụng để khích động tình cảm này.

Nếu bạn là người Việt Nam, hãy bình tĩnh trước khi hành động. Nghĩ xem mình đang làm lợi cho ai. Tất cả hãy nghĩ cách Chống Tàu mà thôi. Tôi sẽ chia sẻ một số cách Chống Tàu không bạo động, có hiệu quả về lâu về dài trong bài sau.