Sàn(G) Chữ Việtnam 300 

Người Việtnam trẻ ngày nay hay dùng tiếng Anh chêm vào tiếng Việt. Việt Kiều cũng thế. Tôi cũng đôi khi như thế. Phải chăng chúng ta đã bỏ qua một cơ hội quý báu hơn kim cương để làm giàu… tiếng Việtnam!

Có một số chữ tiếng Anh hay dùng nhưng không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào cho thoả đáng. Ví dụ: appreciate. Sau khi cám ơn người ta có thể thêm appreciate. Lịch sự, nhẹ nhàng, thế thôi—trừ trường hợp đặc biệt và người ta đặc biệt appreciate. Trong trường hợp này “cảm kích” là đúng, còn bình thường thì cảm kích là hình sự quá đáng. Vậy dịch appreciate là gì?

Supertitle là một mỏ kim cương vì chưa có chữ Việtnam tương đương. Trong phim thì có subtitle tức phụ đề. Supertitle dùng trong opera, là lời của những bài hát opera được người ta chiếu trên một màn hình đen nhỏ. Supertitle dùng để chỉ ngôn ngữ gốc và cả ngôn ngữ dịch. Ví dụ opera hát tiếng Ý nhưng supertitle là có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tất nhiên có thể dịch supertitle là phụ đề. Nhưng người ta có subtitle và supertitle, tại sao mình không sáng tạo ra một chữ mới để có thêm một chữ. 

Vài năm gần đây, người làm supertitle cho opera trở nên oai lắm. Tên họ được liệt kê ngay trang đầu của tập sách giới thiệu chương trình brochure (brochure là một mỏ kim cương khác??), sau tên nhạc trưởng, đạo diễn sân khấu, thiết kế ánh sáng, thiết kế phông cảnh, v.v. Họ được gọi là supertitle author. Phải dịch xong supertitle rồi mới dịch được supertitle author.

Ai muốn đi buôn kim cương… chữ không?