Bài Requiem Việt Nam: Lời nhạc

Photo © Anvi Hoàng

Photo © Anvi Hoàng

I.
NAMASSAKAKARA

Lễ Phật
Daily Prayer

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bha-ga-va.
Ngài là bậc A-ra-hăng Cao thượng, được chánh biến tri do Ngài tự ngộ. Continue reading

Advertisements

A Vietnamese Requiem: The creation process

Photo © Anvi Hoàng

Photo © Anvi Hoàng

—– Đọc bài tiếng Việt —–

A Vietnamese Requiem by P.Q. Phan
Premiered on Friday, April 24th 2015 by NOTUS: IU Contemporary Vocal Ensemble

Composer’s Note

A Vietnamese Requiem is the first requiem ever written using a Buddhist text and composed in a parallel format to a Western standard requiem. A Vietnamese Requiem is also the first of its kind to use Vietnamese.

There are two major components I thoroughly investigated prior to composing A Vietnamese Requiem: the text and the musical approach. Continue reading

Bài Requiem Việt Nam: Quá trình sáng tạo

Photo © Anvi Hoàng

Photo © Anvi Hoàng

—– Read the English version —–

Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem) của tác giả P.Q. Phan
Trình diễn ra mắt lần đầu vào Thứ Sáu, Ngày 24 Tháng 4 Năm 2015
Nhóm hợp xướng NOTUS: IU Contemporary Vocal Ensemble trình bày.

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ SOẠN NHẠC 

Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem) là bài nhạc lễ cho người chết đầu tiên dùng kinh Phật mà được viết theo dạng thức tương đương một bài requiem của phương Tây. Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem) cũng là bài nhạc lễ cho người chết đầu tiên dùng tiếng Việt để hát.   

Có hai yếu tố quan trọng mà tôi nghiên cứu thật tỉ mỉ trước khi viết nhạc cho Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem): phần lời và định hướng âm nhạc. Continue reading

A Vietnamese Requiem: Là gì và tại sao

Photo by Anvi Hoàng

Photo by Anvi Hoàng

—– Read the English version —–

Requiem là một bài nhạc lớn thông thường có độ dài từ 30 phút đến hơn một tiếng. Trong lịch sử âm nhạc phương Tây requiem là thể loại âm nhạc quan trọng nhất mà người ta dùng để vinh danh, ca tụng hoặc bày tỏ lòng thương tiếc đối với cái chết của một hoặc nhiều người trước đám đông. Bài requiem thường dùng kinh Thiên Chúa Giáo làm lời và một dàn hòa nhạc. Requiem được trình diễn trên sân khấu, mang tính cách ca tụng hoặc răn dạy về Ngày Phán Xét (Judgment Day), và là một buổi hòa nhạc lớn ở nơi công cộng cho mọi người tham dự. Continue reading

A Vietnamese Requiem: What and Why

Photo by Anvi Hoàng

Photo by Anvi Hoàng

—– Đọc bài tiếng Việt —–

Requiem is a large scale musical composition typically lasting from about thirty minutes to over an hour. In Western music history requiem is the most important musical genre used to honor, to celebrate or mourn a death or deaths of many people in the public. This genre typically utilizes a certain Christian liturgical text and an instrumental force. A requiem is designed to be performed on stage, meant to be celebratory in tone or preaching about the significance of the Judgment Day, and open to the public in a concert event.

In Vietnam, the musical tradition that deals with death is considered a family affair. Continue reading