Đám cưới - The wedding: Mãng Ông (David Rugger) - Thị Kính (Sarah Ballman) - Thiện Sĩ (Will Perkins) - Sùng Bà (Sooyeon Kim) - Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.
Đám cưới – The wedding: Mãng Ông (David Rugger) – Thị Kính (Sarah Ballman) – Thiện Sĩ (Will Perkins) – Sùng Bà (Sooyeon Kim) – Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.

—– Read the English version —–

Nhóm làm show của VietFace TV bay từ miền Nam California đến thành phố Bloomington tiểu bang Indiana vào tuần thứ hai của chương trình trình diễn ra mắt lần đầu vở opera The Tale of Lady Thị Kính vào ngày 14, 15 tháng 2 năm 2014. Họ quay phim phỏng vấn nhà soạn nhạc và người viết tuần bản P.Q. Phan về vở opera của ông. Mục đích nữa của họ là làm một phóng sự về trường nhạc Jacobs và việc sản xuất vở opera The Tale of Lady Thị Kính của P.Q. Phan. Họ phỏng vần Hiệu Trưởng Gwyn Richards, Giám Đốc Điều Hành và Sản Xuất Tim Stebbins, Nhà Soạn Nhạc và Viết Tuần Bản P.Q. Phan, Nhạc Trưởng David Effron, Đạo Diễn Sân Khấu Vince Liotta, Nhà Thiết Kế Trang Phục Linda Pisano, và hai ca sĩ opera đóng vai chính Thị Kính: Sarah Ballman và Veronica Jensen. Phóng sự được phát trên chương trình của VietFace TV vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2014. Có thể xem lại trên YouTube như dưới đây. (Đọc bài tiếng Anh ở đây.)

Watch Episode 1 – Xem Kỳ 1

Watch Episode 2 – Xem Kỳ 2

Watch Episode 3 – Xem Kỳ 3

Watch Episode 4 – Xem Kỳ 4