Tiếng bồi kiểu mới

© Jiny Ung.

© Jiny Ung.

—– Bài in + đăng Nhật Báo Viễn Đông —– Read the English version —–

Mọi người đã từng quen với câu: ‘me no say English’! Ai chả biết đó là tiếng Anh bồi. Người ta nghĩ chỉ những người dở tiếng Anh, như một số dân di cư và lớn tuổi người châu Á chẳng hạn, mới dùng tiếng Anh bồi. Thế nhưng, thời đại ngay nay nó khác rồi. Bây giờ người có học cũng nói tiếng Anh bồi. Họ còn cho rằng như thế là ‘thời trang’. Continue reading

Advertisements

Vấn nạn cái tên tiếng Việt?!

vietnamese

—– Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông —– Read the English version —– 

Vay mượn là chuyện tạm thời. Vì vậy mà cái ngày người Việt không phải dùng nét chữ tượng hình của Trung Quốc để viết rồi cũng qua. Từ năm 1919, người Việt đã có chữ viết riêng để ghi lại đúng tiếng nói của mình. Tiếng Việt mới phản ánh những ảnh hưởng không tránh khỏi của nước ngoài lên đất nước Việt Nam. Nó dùng mẫu tự Latin abc có các dấu móc và huyền hỏi ngả nặng v.v. Chính các dấu này là một trong những điểm đặc trưng của tiếng Việt.

Là một người khư khư ôm giữ Việt Nam trong lòng một cách ‘quá khích’, tôi cho rằng tiếng Việt không dấu không phải là tiếng Việt. Vậy thì tại sao khi sử dụng internet, email, Facebook tôi lại bỏ đi các dấu trong tên họ của mình một cách thật dễ dàng, như nháy mặt vậy? Tôi không có sự lựa chọn nào khác? Hoặc tôi làm theo thói quen? Hoặc tôi cho rằng như thế là hội nhập toàn cầu? Nghĩ lại mà xem. Continue reading

Đúng sai trong việc dạy con giữ tiếng Việt và nói tiếng Anh (Kỳ 2)

Hiểu sai 4: Cha mẹ nói xen kẻ cả tiếng Việt và tiếng Anh với trẻ thì sau này chúng sẽ nói rành cả 2 thứ tiếng.

Giải thích: thống nhất trong ngôn ngữ dùng với trẻ là điều quan trọng. “Thống nhất” được hiểu như sau: dùng một ngôn ngữ nhất định trong một tình huống nhất định. Ví dụ: Continue reading

Đúng sai trong việc dạy con giữ tiếng Việt và nói tiếng Anh (Kỳ 1)

Người Việt Nam, ai cũng muốn con cháu mình có thể nói rành tiếng Việt mặc dù sống trên đất Mỹ. Nghiên cứu về vấn đề khả năng phát triển ngôn ngữ của trẻ con sinh ra trong gia đình nói 2 hoặc 3 thứ tiếng khác nhau thì nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để đem đến sự giúp đỡ cần thiết và hướng dẫn đúng đắn cho cha mẹ trong những gia đình này. Do đó, có nhiều hiểu lầm trong việc dạy và giúp đỡ con cái nói rành cả tiếng Việt và tiếng Anh từ khi chào đời cho đến khi trưởng thành. Continue reading