Thông minh xơ mít

Sàn(G) Chữ Việtnam 300 Một ngày cuối khóa ngồi nói chuyện với giáo sư. Đủ chuyện trên trời dưới đất. … More

Vứt ‘được’

Sàn(G) Chữ Việtnam 300 Khi tôi rủ những người Việt Nam hoặc Mỹ gốc Việt đi ăn, tôi hỏi:  – … More

Ăn và ích

Sàn(G) Chữ Việtnam 300 Tôi xem nhiều sô về nấu ăn trên Netflix. Chủ yếu để cho vui. Coi riết … More

Tôi thà làm con ma

Sàn(G) Chữ Việtnam 300 Nhiều năm qua, tôi đã từng gặp nhiều người Mỹ gốc Việt nói thẳng với tôi … More